Diagnostiske kriterier for kronisk forstoppelse, Rome III

Kriteriene må ha vært oppfylt de siste tre måneder, og plagene skal ha pågått i minst seks måneder før diagnose.

1. Må omfatte to eller flere av disse punktene:

  • anstrengende, hard avføring hver fjerde gang eller oftere
  • klumpete eller hard avføring hver fjerde gang eller oftere
  • følelse av at tarmen ikke er helt tømt ved hver fjerde avføring eller oftere
  • følelse av stopp i tarmen ved hvert fjerde tømmingsforsøk eller oftere
  • personlige knep for å hjelpe i gang avføringen ved hvert fjerde toalettbesøk eller oftere
  • færre enn tre avføringer per uke

2. Løs avføring forekommer sjelden uten bruk av laksativer.

3. Kriterier for IBS oppfylles ikke.