Preparatomtale Moxalole

En preparatomtale er en vitenskapelig beskrivelse av et legemiddel og kreves for å selge et medikament. Den viser hva legemiddelet inneholder, og hva man skal være forsiktig med. På felleskatalogen.no finnes preparatomtaler for alle godkjente legemidler som selges i Norge.