Hvor får du tak i Moxalole?

Vil du prøve Moxalole? Spør etter det på apoteket.

Pakningsstørrelser

Doseringsposer à 13,8 g: 8 og 20 stk. (reseptfritt), 100 stk. (reseptbelagt).the Swedish medical benefits scheme.)