Har du forstoppelse som krever behandling¹?

  • Kryss av for alle påstander som stemmer for deg og dine toalettvaner de siste tre månedene.

1Longstreth GF et al. Functional Bowel Disorders.
Gastroenterology 2006; 130: 1480-1491