Bristolskalaen

Bristolskalaen¹ for ulike typer avføring, og hvordan den kan brukes under behandling med Moxalole

¹Heaton KW, et al. Gut. 1992;33:818-824.29 O’Donnell LJ, et al. BMJ. 1990;300:439-440.15