Er det trygt å bruke Moxalole?

Moxalole har få bivirkninger. De inntreffer som oftest i begynnelsen av behandlingen. Det kan være snakk om milde bivirkninger, som oppblåst mage, tarmgass, magesmerter eller rumlende mage. Hvis du har tatt for stor dose, kan effekten bli for kraftig og gi løs mage. Reduser i så fall doseringen, eller ta et opphold i behandlingen.

Les informasjonen på pakningsvedlegget før du bruker Moxalole.

Barn under 12 år bør ikke ta Moxalole.